DUYURULAR

HABERLER
v

ÜNİVERSİTE SANAYİ KOORDİNASYON BİRİMİ


Üniversite  sanayi işbirliği; üniversitelerin mevcut kaynakları (bilgi, eleman, ekipman vb..) ile sanayiin mevcut kaynakları (deneyim, eleman, finansal güç vb..), her iki tarafa ve topluma fayda saglamak üzere, bir metod ve sistem dahilinde birleştirilerek yapılan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve diger hizmet faaliyetlerinin tümüdür. Bu geniş tanımından da anlaşılacağı üzere Üniversite Sanayi İşbirligi; "Bütün elemanlarının toplamından daha çok şey ifade eder" veya "Birlikten kuvvet doğar" felsefesinin bilimsel zihniyet ve davranış, karşılıklı fayda prensibinin görev duygusu ve millete hizmet sorumlulugunun bir gereğidir.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik